Zapraszamy do piekła – niebezpieczna praca górnika

0
708

Praca górnika polega na drążeniu, eksploatacji oraz likwidacji wyrobisk górniczych. Do jego obowiązków należy także obsługa maszyn i urządzeń wentylujących wyrobiska. Ze względu na zapylenie, obecność wybuchowego metanu, dużą wilgotność oraz zmienną temperaturę zawód ten jest uważany za jeden z najniebezpieczniejszych w Polsce. Od górników wymaga się przede wszystkim dobrej kondycji psychicznej, fizycznej i wytrzymałości na trudne warunki.

Zapraszamy do piekła - niebezpieczna praca górnika

Szczęść Boże zamiast Dzień Dobry

W tym zawodzie liczy się odwaga i stalowe nerwy. W wilgoci, ciemności i upale pracują najwytrwalsi a każdy dzień to walka. Zdarza się, że czasami ktoś nie wyjedzie. Pod ziemią działają siły natury, na które nikt z nich nie ma wpływu. Każda zmiana zaczyna i kończy się w szybkim tempie. Dodatkowo, kopalnia to miejsce ze swoistym klimatem, pełnym bakterii, grzybów.

Przodek – serce kopalni

To najważniejsze miejsce w każdej kopalni. Tu wydobywane jest czarne złoto, czyli węgiel. Górnicy są narażeni na wiele niebezpieczeństw takich jak:

  • oderwanie się skał,
  • porażenie prądem,
  • wybuchy metanu,
  • urazy spowodowane maszynami,
  • przebywanie w miejscu, gdzie wydobywają się toksyczne gazy,
  • promieniowanie.

Zapraszamy do piekła - niebezpieczna praca górnika

Dlaczego metan jest niebezpiecznym gazem?

Metan jest bezbarwnym gazem bez woni i smaku, lżejszym od powietrza. To główny składnik naturalnych gazów, często występujących w pokładach węgla. Pali się prawie nieświecącym płomieniem z błękitną aureolą. Tworzy z powietrzem wybuchową mieszaninę; wybucha gdy jego stężenie mieści się w granicach od ok. 4-4,5 do ok. 15 proc.

Wypływy metanu to naturalne zjawisko w górnictwie. Gaz ten, występujący w pokładach wraz z węglem, uwalnia się z górotworu; często dzieje się tak przy drążeniu chodników, kiedy kombajn narusza strukturę skał. Ryzyko jest tym większe, im bardziej pokład jest nasycony metanem.

04.12 – Dzień Górnika

Barbórka to jedno z najbardziej znanych i hucznie obchodzonych świąt w naszym kraju. Wypada 4 grudnia, w dzień św. Barbary z Nikomedii patronki dobrej śmierci i trudnej pracy. Dziś wszystkim górnikom warto życzyć przede wszystkim szczęścia, bo przecież każdego dnia ryzykują swoje życie.

Praca w kopalni – czy warto?

Praca górnika oprócz minusów ma również parę plusów, m.in.: możliwość wcześniejszego pójścia na emeryturę, stabilność zatrudnienia i wysoka pensja. Osoby zainteresowane taką profesją same muszą odpowiedzieć na pytanie, czy ryzyko wynikające z wypełniania zadań jest opłacalne. 

Zobacz także:

Jak działa kofeina?

Czy suplementy diety niszczą wątrobę?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here